Fysiotherapie Borger

Algemene voorwaarden

 


Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden. Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit de praktijk.
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt is het prijzenswaardig dat, bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let er dan op dat u geen waardevolle spullen hierin achterlaat.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of  buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen .
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel, of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie), op te volgen.
 • Bent u niet in staat een gemaakte afspraak na te komen, dan dient u dit tenminste 24 uur van te voren af te zeggen. Indien u de afspraak later annuleert zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht  volgens de bestaande landelijke richtlijnen (75% van het behandeltarief).

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over uw behandeling of mogelijk andere zaken die onze praktijk betreffen, dan kunt u dit eerst met uw behandelend fysiotherapeut bespreken. Mocht dit om redenen niet mogelijk zijn, dan zijn de andere fysiotherapeuten bereid uw klacht met u te bespreken. Heeft ook dit geen bevredigende oplossing opgeleverd, dan kunt u uw klacht indienen bij:

  Centraal Bureau Fysiotherapie, 
    Klachten commissie,

    Postbus 248, 
    3800AE Amersfoort.

    Tel: 033-4672900

Privacy statement

Al uw gegevens worden verwerkt volgens de Wet op Privacy. 
U kunt dit reglement opvragen aan de balie.

WGBO:

Als cliënt heeft u bepaalde rechten, deze kunt u vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/patientenrecht-en-clientenrecht/inhoud/rechten-in-de-zorg

 

Betalingsvoorwaarden

De meeste mensen hebben zich verzekerd voor Fysiotherapie via de “Aanvullende Verzekering”. Voor u is het belangrijk te weten welk pakket, met het daarbij behorende aantal toegestane behandelingen, u heeft gekozen.Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten. Dat betekent dat wij de nota’s rechtstreeks bij de zorgverzekeraars indienen. Aangezien u zelf verantwoordelijk bent voor uw verzekering, zal bij niet vergoeden door de verzekeraar, de behandeling(en) bij u in rekening worden gebracht.

Tarieven fysiotherapie 2018 Pluspraktijk
                                                      

 Reguliere zitting fysiotherapie € 32,75
 Reguliere zitting inclusief toeslag uitbehandeling  (aan huis of inrichting) € 40,25
 Zitting oedeemtherapie € 43,50
 Screening €   9,05
 Intake en onderzoek na screening € 43,50
 Intake en onderzoek na verwijzing  € 43,50
 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek/consult   € 52,50
Intake na verwijzing aan huis €  51,00
Intake na verwijzing in inrichting

€  51,00

 Nota niet-nagekomen afspraak

€  20,00

Tarieven kunnen per verzekeraar verschillen!